Memento Mori - Picasso

Memento Mori volgens Picasso

Maak je geen zorgen wanneer een schilder morbide tafereeltjes op doek zet.
De symboliek van een schedel of overrijp fruit duidt gewoon op onze sterfelijkheid. 
Muziekinstrumenten van hun kant verbeelden dan weer de vluchtigheid van muziek die verklinkt zodra de laatste noot is gespeeld.
'Memento Mori' noemt men dergelijke stillevens, wat "Gedenk dat het leven slechts tijdelijk is." betekent.
Zilveren Romeinse drinkbekers droegen vaak die inscriptie en de trappisten - die ook wel iets van de geneugten des levens kenden - hadden het als hun devies.

Met dit type schilderijen wilden kunstschilders de boodschap overbrengen dat het plezier van het leven slechts een moment duurt.

Ook Picasso refereert in dit schilderij graag naar die tradititie.
Het is immers net die tijdelijkheid die schoonheid herbergt ... wat dan weer naadloos aansluit bij het bekendere "carpe diem".

Share