Rouwen vraagt absoluut ‘onder-breking‘.

Het is een periode waarin de rouwende persoon uitgenodigd wordt om naar ‘binnen te keren‘ en zich niet te laten meesleuren door de jachtige tijdsdruk.
Rouwen heeft alles met liefde te maken. Het is een periode om jezelf met ‘mildheid‘ te omringen en te laten omringen.
Echt rouwen betekent langzaam terug aansluiting vinden bij de innerlijke levensstroom.

Door in de pijn te gaan staan en deze - net als een zwangerschap - uit te dragen, kan het leven opnieuw geboren worden ... vaak intenser en dieper dan voorheen.
Rouwen kan een mens voortstuwen in de richting van meer menselijkheid.

Share