Mag je gecremeerd worden in een lijkwade?

Steeds vaker willen mensen niet in een houten kist gecremeerd worden. Dat kan ... want het is toegestaan om zonder kist gecremeerd te worden.
Het is een heel verantwoord alternatief voor de traditionele uitvaart waarbij de nabestaanden nauw betrokken blijven bij het afscheid omdat - in tegenstelling tot een kist - een lijkwade niet gesloten wordt. Hierdoor verloopt het afscheid gelijkmatiger.
De lijkwade laat veel meer ruimte voor persoonlijke rituelen en een intiemer verloop van de wake.

Het tactiele van de lijkwade, waarbij het lichaam bedekt wordt maar de gestalte ‘zichtbaar’ blijft, nodigt uit tot aanraking waardoor het gevoel van intimiteit en nabijheid blijft bestaan
Bovendien past een lijkwade altijd, ongeacht of er fysiek veel veranderd is.
Dat een lijkwade bijzonder natuurvriendelijk, ja zelfs echt ecologisch verantwoord is, staat buiten kijf en is niet onbelangrijk.

Share